دختر باستانی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:252
ابعاد به گره :519*395
ابعاد به سانت : 78*60
تعداد رنگ :93
تعداد مقاط :17
تعداد ابریشم :6

موجودی:
مثبت
قیمت : 23,880,000 ریال