سربازان هخامنشی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:24
ابعاد به گره :246*600
ابعاد به سانت : 36*90
تعداد رنگ :24
تعداد مقاط :12.3
تعداد ابریشم :0

موجودی:
مثبت
قیمت : 15,230,000 ریال