وان یکاد و توحید

معرفی اجمالی محصول


کد فرش : 78
تعداد رنگ : 35
تعداد مقاط : 10.8
تعداد ابریشم : 4

موجودی : تماس با شرکت
قیمت : 10,700,000 ریال