وان یکاد و توحید

معرفی اجمالی محصول


کد فرش : 78
تعداد رنگ : 35
تعداد مقاط : 10.8
تعداد ابریشم : 4

موجودی : منفي
قیمت : 15,780,000 ریال