کوچه باغ

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :30
ابعاد به گره : 310*611
ابعاد به سانت :46*91
تعداد رنگ :39
تعداد مقاط : 15.7
تعداد ابریشم:2

موجودی :
مثبت
قیمت : 22,620,000 ریال