• /

آموزش فرش و تابلو فرش و گلیم

 

 

 

 

 

دورههای آموزشی شرکت فرش آوای مهر

 

تابلو فرش

تعداد7 جلسه 2ساعته که کاراموز می تواند ساعت کلاس خود رااز ساعت 8/30 صبح الی 14عصر هماهنگ نموده و در این ساعتها حضور یافته و این کلاسها را سپری نموده در پایان دوره کاراموز می تواند دار و ابزار و نخ و نقشه را مهیا نموده و از یک کار هنری زیبا در منزل استفاده نماید .

برای اطلاعات بیشتر به شماره 05136911655 شرکت تماس بگیرید.

گلیم

تعداد10 جلسه 2ساعته که کاراموز می تواند ساعت کلاس خود رااز ساعت 8/30 صبح الی 14عصر هماهنگ نموده و در این ساعتها حضور یافته و این کلاسها را سپری نموده در پایان دوره کاراموز می تواند دار و ابزاروبا استفاده از مربی خودطرح گلیم خود را ترسیم نماید و شروع به بافت آن نماید

دوره آموزش گلیم مقدماتی بوده و در حد گلیم ساده میباشد و شهریه آن 70هزار تومان می باشد

 

 

 


 

 

 

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد