وان یکاد کعبه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش : 77
ابعاد به رج : 250*520
ابعاد به سانت :37*78
تعداد رنگ : 39
تعداد مقاط : 10.8
تعداد ابریشم : 3

موجودی : منفي
قیمت : 15,780,000 ریال