هزبر

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :272
ابعاد به سانت :71 *53
ابعاد به رج :467 *350
تعداد رنگ :45
تعداد مقاط  :13.6
تعداد ابریشم :3

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 14,810,000 ریال