شکوه گلها

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :290

ابعاد به گره : 357*500
ابعاد به سانت:54*76
تعدادرنگ:66 رنگ
تعدادمقاط:14.8
تعداد ابریشم:7

موجودی:
منفي

قیمت : 22,680,000 ریال