برکه و قایق

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :275

ابعاد به گره : 310*600
ابعاد به سانت:47*91
تعدادرنگ:60
تعدادمقاط:15.5
تعداد ابریشم:6

موجودی:
منفي

قیمت : 23,820,000 ریال