یادگار

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :301

ابعاد به گره : 315*422
ابعاد به سانت:47*64
تعدادرنگ:72
تعدادمقاط:11.8
تعداد ابریشم:6
موجودی:
مثبت

قیمت : 17,220,000 ریال