چشمه سار

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :312

ابعاد به گره : 540*300
ابعاد به سانت:82*45
تعدادرنگ:55
تعدادمقاط:13.5
تعداد ابریشم:6

موجودی:
منفي


قیمت : 21,360,000 ریال