اسما متبرکه

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :281

ابعاد به گره : 500*700
ابعاد به سانت : 76*106
تعداد رنگ : 41
تعداد ابریشم :5


موجودی : مثبت
قیمت : 24,650,000 ریال