وان یکاد مرصع

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :279

ابعاد به گره : 300*510
ابعاد به سانت : 45*77
تعداد رنگ : 24
تعداد مقاط :12.7
تعداد ابریشم :6

موجودی :

تماس با شرکت
قیمت : 15,300,000 ریال