وان یکاد شکسته

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :280

ابعاد به گره : 485*280
ابعاد به سانت : 73*42
تعداد رنگ : 33
تعداد مقاط :11.3
تعداد ابریشم :5

موجودی :

تماس با شرکت
قیمت : 14,300,000 ریال