کوثر کوفی

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :305

ابعاد به گره : 360*500
ابعاد به سانت : 54*76
تعداد رنگ : 24
تعداد مقاط :15
تعداد ابریشم :4

موجودی :
منفي
قیمت : 17,050,000 ریال