شب نشینی

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :285
ابعاد به گره : 754 *1035
ابعاد به سانت : 114 *157
تعداد رنگ : 170
تعداد مقاط :65
تعداد ابریشم : 10

موجودی :
منفي
قیمت : 51,820,000 ریال