کلبه پرندگان

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :309

ابعاد به گره : 386 *520
ابعاد به سانت : 58 *79
تعداد رنگ :101
تعداد مقاط :16.7
تعداد ابریشم : 7

موجودی :

تماس با شرکت
قیمت : 20,000,000 ریال