مزرعه

معرفی اجمالی محصول​کد فرش :306
ابعاد به گره : 500 *700
ابعاد به سانت : 76 *106
تعداد رنگ : 85 رنگ
تعداد مقاط :29.17
تعداد ابریشم : 5

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 18,050,000 ریال