ایلی و عشایری 1

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :108
پشم رجشار40
ابعاد به گره : 846 *550

ابعاد به سانت : 128 *83

تعداد رنگ : 1317
تعداد مقاط :38.7
تعداد ابریشم : 4
پشم رجشمار 40
موجودی : منفي
قیمت : 17,500,000 ریال