امام هشتم

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :315

ابعاد به گره : 426 *325
ابعاد به سانت : 62 *45
تعداد رنگ : 45
تعداد مقاط :11
تعداد ابریشم :3

موجودی مثبت
قیمت : 16,060,000 ریال