شکوفه بهاری دارچوبک

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :22

ابعاد به گره : 176 *120
ابعاد به سانت : 25 *17
تعداد رنگ : 67
تعداد ابریشم :3
موجودی : مثبت
قیمت : 2,980,000 ریال