همای سعادت

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :268
ابعاد به رج :525 *361
ابعاد به سانت : 79 *54
تعداد رنگ :55
تعداد مقاط :15.7
تعداد ابریشم :4

موجودی :مثبت
قیمت : 30,420,000 ریال