هدیه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :313
ابعاد به رج :430 *290
ابعاد به سانت : 65 *44
تعداد رنگ :76
تعداد مقاط :10.4
تعداد ابریشم :6
بدون تضمین خرید

موجودی :
منفي
قیمت : 16,020,000 ریال