بوسه بر سیمرغ

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :269
ابعاد به گره : 545*800
ابعاد به سانت : 82 *121
تعداد رنگ :113
تعداد مقاط :36.3
تعداد ابریشم :10

موجودی :مثبت
قیمت : 37,260,000 ریال