بوسه بر سیمرغ

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :269
ابعاد به گره : 545*800
ابعاد به سانت : 82 *121
تعداد رنگ :113
تعداد مقاط :36.3
تعداد ابریشم :10

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 31,050,000 ریال