فال حافظ

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :33
ابعاد به گره : 542 *400
ابعاد به سانت : 81 *60
تعداد رنگ :54
تعداد مقاط :18
تعداد ابریشم :0

موجودی :
منفي
قیمت : 17,930,000 ریال