مسیح صلیب

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :249
ابعاد به گره : 600*350
ابعاد به سانت : 91 *53
تعداد رنگ :23
تعداد مقاط :17.5
تعداد ابریشم :1

موجودی :
منفي
قیمت : 18,700,000 ریال