خاتون

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :288
ابعاد به گره : 550 *400
ابعاد به سانت : 83 *60
تعداد رنگ :102
تعداد مقاط :18.3
تعداد ابریشم :7

موجودی :منفي
قیمت : 23,940,000 ریال