خاتون

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :288
ابعاد به گره : 550 *400
ابعاد به سانت : 83 *60
تعداد رنگ :102
تعداد مقاط :18.3
تعداد ابریشم :7

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 19,950,000 ریال