بازار ونیز

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :229
ابعاد به گره : 667 *506
ابعاد به سانت : 101 *77
تعداد رنگ :70
تعداد مقاط :28.1
تعداد ابریشم :5

موجودی :
منفي
قیمت : 26,300,000 ریال