تمنای بخشایش

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :317
ابعاد به گره : 680 *480
ابعاد به سانت : 103 *73
تعداد رنگ :90
تعداد مقاط :27.2
تعداد ابریشم :7

موجودی :
منفي
قیمت : 32,640,000 ریال