گل و پله

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :321
ابعاد به گره : 600 *420
ابعاد به سانت : 91 *63
تعداد رنگ :84
تعداد مقاط :21
تعداد ابریشم :7

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 21,600,000 ریال