گلدان شیشه ای

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :322
ابعاد به گره : 409 *559
ابعاد به سانت : 62 *85
تعداد رنگ :95
تعداد مقاط :19
تعداد ابریشم :5
موجودی :
منفي
قیمت : 33,850,000 ریال