وان یکاد بوته ای

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :331
ابعاد به گره : 290 *700
ابعاد به سانت : 44 *106
تعداد رنگ :32
تعداد مقاط :16.9
تعداد ابریشم :4

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 18,950,000 ریال