وان یکاد بوته ای

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :331
ابعاد به گره : 290 *700
ابعاد به سانت : 44 *106
تعداد رنگ :32
تعداد مقاط :16.9
تعداد ابریشم :4

موجودی :
منفي
قیمت : 20,840,000 ریال