وان یکاد طلایی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :330
ابعاد به گره : 310 *720
ابعاد به سانت : 47 *109
تعداد رنگ :35
تعداد مقاط :18.6
تعداد ابریشم :4

موجودی :منفي
قیمت : 21,780,000 ریال