آبشار سایز کوچک

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :327

ابعاد به سانت : 53*76
ابعاد به گره : 350*500
تعداد رنگ :56
تعداد مقاط : 14.5
تعداد ابریشم :8

موجودی :مثبت
قیمت : 21,060,000 ریال