کلبه اروپایی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :324

ابعاد به سانت : 57*109
ابعاد به گره : 380*720
تعداد رنگ :65
تعداد مقاط : 22.8
تعداد ابریشم :5

موجودی :
مثبت
قیمت : 34,080,000 ریال