گوزن آفریقایی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :326

ابعاد به سانت : 58*86
ابعاد به گره : 385*570
تعداد رنگ :49
تعداد مقاط : 18.2
تعداد ابریشم :3

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 19,900,000 ریال