وان یکاد ستونی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:365
ابعاد به گره : 450*200
ابعاد به سانت : 68*30
تعداد رنگ :31
تعداد ابریشم :6
موجودی :منفي
قیمت : 16,640,000 ریال