وان یکاد نگاره

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :212
ابعاد به گره : 255*600
ابعاد به سانت : 38*91
تعداد رنگ :38
تعداد مقاط :12.7
تعداد ابریشم :4
 

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 15,500,000 ریال