وان یکاد قدی قابدار

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:364
ابعاد به گره : 750*330
ابعاد به سانت :114*50
تعداد رنگ :34
تعداد ابریشم :4
موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 21,030,000 ریال