بسم الله خشتی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:335
ابعاد به گره : 353*353
ابعاد به سانت : 53*53
تعداد رنگ :45
تعداد ابریشم :3
موجودی :منفي
قیمت : 14,930,000 ریال