بسم الله خشتی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:335
ابعاد به گره : 353*353
ابعاد به سانت : 53*53
تعداد رنگ :45
تعداد ابریشم :3
موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 13,580,000 ریال