توحید گل بوته

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:339
ابعاد به گره : 270*612
ابعاد به سانت : 41*93
تعداد رنگ :45
تعداد ابریشم :4
موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 15,830,000 ریال