سه سوره

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:342
ابعاد به گره : 630*1050
ابعاد به سانت : 95*159
تعداد رنگ :18
تعداد ابریشم :3
موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 38,460,000 ریال