وان یکاد گل افشان

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:337
ابعاد به گره : 580*390
ابعاد به سانت : 59*88
تعداد رنگ :53
تعداد ابریشم :5
موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 19,900,000 ریال