وان یکاد گل افشان

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:337
ابعاد به گره : 580*390
ابعاد به سانت : 59*88
تعداد رنگ :53
تعداد ابریشم :5
موجودی :منفي
قیمت : 25,880,000 ریال