وان یکاد ثلث کتیبه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:336
ابعاد به گره : 550*380
ابعاد به سانت : 83*57
تعداد رنگ :32
تعداد ابریشم :3
موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 18,800,000 ریال