وان یکاد مقرنس

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:340
ابعاد به گره : 618*304
ابعاد به سانت : 46*94
تعداد رنگ :54
تعداد ابریشم :4
موجودی :منفي
قیمت : 20,270,000 ریال