وان یکاد مقرنس

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:340
ابعاد به گره : 618*304
ابعاد به سانت : 46*94
تعداد رنگ :54
تعداد ابریشم :4
موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 18,430,000 ریال