میز گل

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:344
ابعاد به گره : 510*360
ابعاد به سانت : 77*54
تعداد رنگ :90
تعداد ابریشم :8
موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 17,820,000 ریال