ایت الکرسی گلدار

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :87
ابعاد به گره : 350*550
ابعاد به سانت : 52*82
تعداد رنگ :26
تعداد مقاط :12.7
تعداد ابریشم :5

موجودی :
مثبت
قیمت : 24,750,000 ریال