ایت الکرسی گلدار

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :87
ابعاد به گره : 350*550
ابعاد به سانت : 52*82
تعداد رنگ :26
تعداد مقاط :12.7
تعداد ابریشم :5

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 18,000,000 ریال