طبیعت وگل

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:346
ابعاد به گره : 410*570
ابعاد به سانت : 62*86
تعداد رنگ :72
تعداد ابریشم :8
موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 21,400,000 ریال