طبیعت وگل

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:346
ابعاد به گره : 410*570
ابعاد به سانت : 62*86
تعداد رنگ :72
تعداد ابریشم :8
موجودی :مثبت
قیمت : 23,540,000 ریال