سبد رز

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:345
ابعاد به گره : 320*500
ابعاد به سانت : 48*76
تعداد رنگ :77
تعداد ابریشم :7
موجودی :منفي
قیمت : 20,930,000 ریال