سبد رز

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:345
ابعاد به گره : 320*500
ابعاد به سانت : 48*76
تعداد رنگ :77
تعداد ابریشم :7
موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 18,200,000 ریال