گلهای رنگارنگ

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:343
ابعاد به گره : 500*350
ابعاد به سانت : 76*53
تعداد رنگ :81
تعداد ابریشم :8
موجودی :مثبت
قیمت : 25,700,000 ریال