گلهای رنگارنگ

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:343
ابعاد به گره : 500*350
ابعاد به سانت : 76*53
تعداد رنگ :81
تعداد ابریشم :8
موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 21,460,000 ریال